Monitoring

De verbinding tussen eisen, uitgangspunten en ontwerp en de grilligheid van de uitvoering tijdens realisatie van projecten.

Voorspelbaar, stuurbaarheid en aantoonbaarheid zijn essenties van monitoring. Monitoring – het continu observeren en registreren van activiteiten – stelt je in staat om tijdig, en indien nodig acuut, in te grijpen, bij te sturen en zaken aan te passen. 

Onze expertise monitoring is gericht op complexe bouw en infrastructuur projecten. Monitoring is een belangrijk tool om inzicht te creëren, processen voorspelbaar, stuurbaar en resultaten aantoonbaar te maken. Eigenlijk gaat het dus om project- en risico beheersing! Wij selecteren voor elke project een passend systeem of combinatie van systemen bestaande uit analoge, digitale of optische sensoren. Wij passen dit toe vanuit diverse invalshoeken.

  • Bouwkuipmonitoring: controle van (ontwerp) uitgangspunten controleren en veiligheid waarborgen zodat de volgende bouwfase uitgevoerd kan worden. De observational method hebben we op verschillende projecten toegepast. Specifiek voor bouwkuipen hebben wij een uitgebreid programma aan beschikbare meettechnieken die ingezet kunnen worden om vervormingen, krachten en waterstanden te monitoren. Denk aan stempelkrachten, inclinometingen, waterstanden, waterdruk, zetting / deformatie.
  • Spoormonitoring: veilige bereidbaarheid van het spoor moet ook tijdens werkzaamheden gegarandeerd worden. Toetsingen op spoorligging (verkanting, schift, scheluwte, hoogteligging conform OHD) kunnen met automatische Total Stations of sensoren worden gemeten. Met een eigen ontwikkeld monitoringsysteem meten we continu blinde vering nabij overgangsconstructies, dit is écht een early warning system dat op gevoelige plaatsen geplaatst kan worden en direct waarschuwt bij afwijkingen.
  • Omgevingsmonitoring: effecten van bouw en onderhoud die de omgeving beïnvloeden. Denk aan trilling, geluid grondwater, zettingen, bouwkundige opnamen.
  • Assetbeheer: kunstwerken en infra assets worden beheert op beschikbaarheid, planbaar onderhoud en voldoen aan de gestelde eisen. Monitoring wordt ingezet om informatie die hiervoor nodig is in te winnen. Denk aan: SHM [Structural health monitoring], rek, vervorming, trilling en deformatie van kunstwerken, voegopleggingen en areaal.
  • Satelliet deformatie monitoring: continu inzicht in deformatie of zettingen. Geen fysieke meetpunten, geen mensen op locatie, geen buitendienststellingen. Toepasbaar op [snel]wegen, kunstwerken, kunstwerk deformatie monitoring, dijken, gebouwen.
  • Praktijk of geschiktheidsproeven: voor de start van het project vaststellen van omgevingseffecten, productiesnelheden of capaciteit van heipalen of ankers. Met uitvoering van een praktijkproef haal je onzekerheid uit de planning en zijn uitvoeringsrisico’s stuurbaar.
  • Positioneren en afzinken van caissons en tunnel elementen: zie hiervoor onze expertise Positionering.

Auke Lubach

Projectmanager & Specialist


+31 (0)30 248 6911

Carlos Bosma

Projectmanager & Specialist


+31 (0)30 248 6911

Lees meer

Pagina

Positionering

Lees meer
Lees meer over Positionering

Pagina

Ontwerp en Advies

Lees meer
Lees meer over Ontwerp en Advies