Pilotproject Greenstream

Milieukundige metingen bodemsaneringen

Meten is weten! Zo ook bij het saneren van benzeen-spil bij een petrochemisch bedrijf in de Botlek als pilotproject Greenstream van Strukton Milieutechnieken. De effectiviteit en progressie van de sanering kon met behulp van sensoren worden gemeten.

De sensoren worden onder in een boorgat gehangen waardoor ze in het grondwater onderdompelt zijn. Dit met uitzondering van de PID sensoren die in de lucht hangt net boven de waterniveau. De sensoren zijn vrij gevoelig en moeten met een korte kabel (±2 meter) aangesloten worden op de meetkast. Parameters die onder anderen gemeten kunnen worden zijn:
– PH
– Dissolved Oxygen
– Electrical Conductivity
– Oxidation-Reduction Potential (ORP)
– Temperatuur
– Organisch verontreiniging van de lucht (PID sensor – Photoionization detector)

Meer informatie?

Wil je meer weten over dit project? Neem dan direct contact met ons op!

Contact