Positionering

Afzink en plaatsingsoperaties van caissons, tunnels of fundaties vragen om grote nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.

Met uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van landmeten, positiebepaling en maatvoering is Geocon een begrip in de wereld. Geocon is gespecialiseerd in het toeleveren van positiegegevens tijdens complexe positioneringsoperaties, in het bijzonder tijdens het afzinken van constructies. Geocon behoort mondiaal tot de topspelers in deze markt.

Het ondersteunen van een risicovolle plaatsingsoperatie onder water betekent volgens ons meer dan alleen het presenteren van getallen. Denk hierbij aan:

 • Voor elk project een meetsysteem op maat.
 • Afzinken met of zonder meetmast- en/of toegangsschacht.
 • Live visualiseren van alle benodigde afzinkparameters, zoals lierkrachten, vijzeldrukken, ballastwaterniveau’s, positie, diepte en camerabeelden.
 • Op afstand besturen van pompen en actuatoren van het ballastsysteem en besturing van hydraulische systemen met behulp van solenoids.
 • Tijdens het onderstromen monitoren we debieten, drukken en dichtheid en maken we gebruik van de langdurige zettingsmonitoring die tot oplevering van ruwbouw actief is.
 • Na het afzinken monitoren van zettingen [handmatig of automatisch], vijzeldrukken, voegmetingen en luchtkwaliteit.

Requirement analyse
De basis moet goed zijn. Om een hoge nauwkeurigheid te behalen bij het positioneren van de tunnelelementen, moeten de uitgangspunten kloppen. In het ontwerp- en voorbereidingstraject adviseren wij bij het integreren van de benodigde voorzieningen voor het afzinken in de tunnelelementen of caissons. Voor het positioneren maken we gebruik van (een combinatie van) onze meetsystemen. Niet alleen voor het afzinken van de tunnelelementen maar ook voor het plaatsen van bijvoorbeeld de funderingstegels waarop het element komt te rusten.

Een greep uit de toe te passen meetsystemen; 

 • Total Station – optisch systeem met behulp infraroodlaser en prisma’s.
 • Global Navigation Satellite System (GNSS) – positiebepaling op basis van satellietdata (ook bekend als GPS).
 • Ultra Short Base Line (USBL) – akoestisch meetsysteem voor positionering onder water.
 • Fiber Optic Gyro (FOG) – ‘gyroscoop’ bepaald de hoek ten opzichte van het ware noorden.
 • Inertial Navigation System (INS) – traagheidsnavigatie.
 • Taut wire positie systeem – ‘gespannen draad’ systeem berekend positie op basis van draadlengte, verticale- en horizontale hoek.
 • Camerasystemen.
 • Ballasttank niveau’s, lekdetectie en besturing van pompen en kleppen.
 • Druk en kracht van bijvoorbeeld lieren en vijzels.
 • Hoek of helling sensoren voor vaststellen pitch en roll.
 • Voegmeting tijdens en na het afzinken: meten van de afstand tussen kopvlakken van de elementen.

Auke Lubach

Projectmanager & Specialist


+31 (0)30 248 6911

Carlos Bosma

Projectmanager & Specialist


+31 (0)30 248 6911

Lees meer

Pagina

Monitoring

Lees meer
Lees meer over Monitoring

Pagina

Ontwerp en Advies

Lees meer
Lees meer over Ontwerp en Advies