Monitoring en positionering voor pneumatisch afzinken van caissons - Zeesluis IJmuiden

Project informatie

Na bijna 100 jaar is de Noordersluis in IJmuiden aan vervanging toe. Een nieuwe, grote zeesluis bij IJmuiden, aan de ingang van het Noordzeekanaal, is nodig voor de ontwikkeling van de Amsterdamse havenregio en het Noordzee-kanaalgebied, en moet de economie in de regio stimuleren door getij-onafhankelijk ruimte te bieden aan de steeds groter wordende zeeschepen. De oude Noordersluis, gebouwd in 1929, werd te klein voor een vlotte en veilige doorstroming van de grote schepen. Daarnaast bereikt de Noordersluis het einde van zijn technische levensduur in 2029. De nieuwe zeesluis is 70 meter breed, 500 meter lang en 18 meter diep. De ontwerplevensduur van de nieuwe sluis is 100 jaar.

 

Ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud van monitoring- en positioneringsystemen. Levering van realtime en online meetdata.

Beschrijving van de activiteiten

Geocon is verantwoordelijk voor het advies, ontwerp en opstellen van programma eisen voor voor monitoring en positionering systemen tijdens de bouw van de Zeesluis IJmuiden. Specifiek onderdeel hierbij is het afzinken van de twee pneumatische caissons die de sluishoofden van de sluis vormen.

Ontwerp, installatie en beheer van monitoring en positionering systemen voor het afzinken van de pneumatische caissons is door Geocon gerealiseerd.

 

De caissons zijn afgezonken volgens de Observational method waarvoor Geocon Real Time meetgegevens heeft geleverd [tot wel 100 parameters] aan de operators en site-ingenieurs, verantwoordelijk voor de afzinkoperatie van de pneumatische caissons.

Naast de pneumatische caissons zijn voor de nieuwe sluiskolk in verschillende bouwkuipen monitoringsystemen geïnstalleerd en beheerd, waarmee stempelkrachten, vervormingen vijzelkrachten en waterstanden zijn gemeten.

Details

Het totale meetnetwerk bestaat uit:

Caisson

 • Realtime positie [X,Y, Z]
 • Realtime oriëntatie: heading, roll en pitch
 • Realtime deformatie: torsie, buiging, scheuren en vervorming
 • Luchtdruk
 • Gronddruk op wanden (horizontaal) en snijranden/ vloer caisson (verticaal)
 • Schachtwrijving langs buitenkant caisson
 • Beton / grout druk tijdens vullen graafkamer

Bouwkuip

 • Stempel en vijzelkrachten tijdens verwijderen stempels uit bouwkuipen
 • Realtime en live weergave van waterstanden kolkpeil, kanaalpeil en Noordzeepeil tijden baggerwerk in de sluiskolk
 • Stempelkrachten bouwkuip
 • Vervorming bouwkuip
 • Grondwaterstanden

Omgeving

 • Trillingsmetingen
 • Inwinnen van voorspellingsdata (wind, getijden en waterstanden) t.b.v. automatische alarmeringen

Meer informatie?

Kunnen wij jou assisteren bij een mooi project of heb je interesse in een functie bij ons? Wacht niet langer en neem direct contact met ons op!

Contact