Ontwerp en Advies

De verbinding tussen eisen, uitgangspunten en ontwerp en de grilligheid van de uitvoering tijdens realisatie van projecten.

Het effectief inzetten van maatregelen op het gebied van monitoring kan niet zonder een goed plan. Onze specialisten beschikken over de juiste ervaring om project- en omgevingsrisico’s in kaart te brengen en kennen de ins en outs om de bepalende parameters te kunnen monitoren. Het integraal opstellen van het plan samen met ontwerp, werkvoorbereiding en uitvoering resulteert in een effectieve samenwerking. 

Van risicobeheersing, omgevingsmanagement tot ontwerp-optimalisatie, Geocon’s specialisten kunnen de rol van monitoring coördinator als geen ander vervullen. Hiermee nemen wij het volgende uit handen;

  • Opstellen van een integraal monitoringsplan.
  • Budgettering en inkoop van de monitoring systemen.
  • Installatie en oplevering van de systemen en data portal.
  • Data verificatie, analyse en daaruit initiëren van eventuele correctieve of preventieve maatregelen.
  • Gedurende alle projectfasen afstemming en rapportages in de projectorganisatie.

Bij risicovolle projecten kan er sprake zijn van veel onzekerheid in ontwerp- of grondparameters. In deze situaties kan de ‘Observational Method’ ingezet worden. Hierbij wordt ‘live’ bijgestuurd op monitoring data en kunnen vooraf voorbereide maatregelen ingezet worden om bij te sturen. Deze methode is succesvol ingezet bij bijvoorbeeld de Avenue2 tunnel in Maastricht en het afzinken van de sluishoofden van zeesluis IJmuiden.

Auke Lubach

Projectmanager & Specialist


+31 (0)30 248 6911

Carlos Bosma

Projectmanager & Specialist


+31 (0)30 248 6911

Lees meer

Pagina

Monitoring

Lees meer
Lees meer over Monitoring

Pagina

Positionering

Lees meer
Lees meer over Positionering